Mäta radon

För att uppnå en tillförlitlig uppskattning av radonhalten och få fram ett årsmedelvärde, är det viktigt att utföra radonmätningen under eldningssäsongen (1 oktober – 30 april) i minst två månader. Det mest tillförlitliga sättet att mäta radon  är med spårfilmsdosor för långtidsmätningar. Genom våra ackrediterade mätpaket kan du enkelt utföra en långtidsmätning själv och få […]