För att uppnå en tillförlitlig uppskattning av radonhalten och få fram ett årsmedelvärde, är det viktigt att utföra radonmätningen under eldningssäsongen (1 oktober – 30 april) i minst två månader. Det mest tillförlitliga sättet att mäta radon  är med spårfilmsdosor för långtidsmätningar. Genom våra ackrediterade mätpaket kan du enkelt utföra en långtidsmätning själv och få ett tillförlitligt årsmedelvärde. Om du behöver en snabbare uppskattning kan du välja en korttidsmätning, vilket är rådgivande men ändå ett bra alternativ vid t.ex. husköp eller efter genomförda åtgärder.

Radonhalten varierar beroende på temperatur, vindförhållanden, ventilation och hur ofta rummet ventileras. Därför är en långtidsmätning viktig för att få fram en noggrann uppskattning av årsmedelvärdet. Ju längre mätningstid, desto mer tillförlitligt blir resultatet.

För att upptäcka radon behöver man mäta dess närvaro då radon varken syns, luktar eller smakar. Långvarig exponering för radon ökar risken för lungcancer. I Sverige orsakar radon i inomhusluften cirka 400-500 fall av lungcancer per år och är den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten har cirka 400 000 bostäder i Sverige en högre radonhalt än referensnivån på 200 bq/m3. Radon förekommer naturligt i marken över hela landet och kan komma från marken under och/eller runt bostaden, byggmaterialet och/eller hushållsvattnet. Marken är den vanligaste källan till radon i våra bostäder.

Gränsen för radonhalten i bostäder och offentliga byggnader är 200 Bq/m3 som årsmedelvärde. Om radonhalten överskrider dessa nivåer, krävs en utredning för att fastställa orsaken till de förhöjda halterna. 

ACATRAIN Radonmätning AB erbjuder en objektiv radonmätning med Europas snabbaste svarstider. Med våra mätpaket kan du enkelt genomföra en långtidsmätning själv och få ett pålitligt årsmedelvärde. Våra mätningar är godkända och ackrediterade av både Strålsäkerhetsmyndigheten och SWEDAC. Vi levererar snabbt och kan stoltsera med Europas snabbaste svarstider, med resultat klara på så lite som 2 arbetsdagar. Dessutom erbjuder vi Sveriges bästa telefonsupport. Det är därför inte konstigt att våra kunder ger oss högsta betyg, 5 plus.

Relaterad information:
Radioaktivität